DOKUMENTY KE STAŽENÍ

ŘÁD ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Kritéria pro přijetí

Čestné prohlášení k očkování

Povinné předškolní vzdělávání

Žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání

Adaptace nových dětí v MŠ

CO DĚTI DO MŠ POTŘEBUJÍ:

CO BY MĚLO DÍTĚ PŘED NÁSTUPEM DO MŠ ZVLÁDNOUT

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ