KDO JSME

Mateřská škola Mečeříž je škola s dlouholetou tradicí. Poprvé byla třída mateřské školy otevřena v září roku 1947. Během let se měnili zřizovatelé, počty tříd, ale i její zaměření pro základní nebo předškolní stupeň vzdělávání. Jako samostatný právní subjekt začala škola fungovat od roku 2006. Zřizovatelem školy se stala obec Mečeříž.

Mateřská škola Mečeříž leží v klidné, středové části obce Mečeříž. Školu může navštěvovat až 49 dětí zpravidla ve věku od dvou do sedmi let. Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd.

Budova školy je dvoupatrová a tvoří ji:

 • sklepní prostory: keramická dílna, sklad
 • přízemí:  šatny pro děti, jídelna s kuchyní
 • první patro: dvě třídy pro děti zapsané do 1. třídy
 • druhé patro: kancelář školy, dvě třídy pro děti zapsané do 2. třídy
 • mezipatra: umývárny, sprcha a WC pro děti i personál

K budově školy patří zahrada vybavená různými herními prvky, stromy, keři, zatravněným povrchem, která slouží ke hrám při pobytu venku. Protože je naše škola na venkově, okolí obce poskytuje dostatek příležitostí pro pobyt ve volné přírodě. 

Mateřská škola Mečeříž - ředitelka Lucie Pospíšilová a učitelky

Cíl a poslání

Hlavním posláním a cílem Mateřské školy Mečeříž je vytvořit místo,  kde se navzájem respektujeme, rozvíjíme a je nám SPOLU dobře. Slovo „SPOLU“ vystihuje naše nejdůležitější hodnoty ve výchově a vzdělávání.  

S

společenství

spokojenost

samostatnost

smysluplnost

slušnost

spolupráce

spontánnost

seberealizace

sebeúcta

svobody

P

přátelství

přirozenost

podpora

prožitek

poznání

pohoda

prostor

pozitivní přístup

O

osobnost

ocenění

ohleduplnost

odpovědnost

ochota

odvaha

L

láska

laskavost

lidskost

legrace

U

učení 

úcta

uznání

úsměv

umění

úžas

Výchovně-vzdělávací činnosti vychází ze zásady „respektovat a být respektován“ = ty jsi můj partner.

Náš tým

Bc. Lucie Pospíšilová, DiS.

Ředitelka školy

Dana Vodičková Rejzková, DiS.

Učitelka

Otakara Poláková

Učitelka

Bc. Klára Jindrová

Učitelka

Ivana Janáková
a Marie Kernová

Provozní pracovnice

Projekty a Spolupráce

digitalizujeme školu
- národní plán obnovy

– MŠ Mečeříž získala prostředky na učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence dětí v mateřských školách.

Projekt Šablony op jak

 CZ.02.02.XX/00/22_002/0001385

Realizace: 1.9.2022 – 31.8.2024

Účelem dotace je:

-podpora personálního růstu pracovníků ve vzdělávání MŠ

– podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání MŠ

– podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání

– podpora dětí s OMJ

– podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru MŠSPOLUPRÁCE

 • MAS Polabí a Dolní Pojizeří z.ú.
 • ZŠ a MŠ Dolní/Horní Slivno
 • Mateřská škola a školní jidelna Chotětov

Bc. Lucie Pospíšilová, DiS.

VZDĚLÁNÍ

Bc. – VŠ Univerzita J.A. Komenského, Praha 3, Roháčova 63

 • Obor speciální pedagogika – vychovatelství

Státní závěrečná zkouška – pedagogika, psychologie, psychopedie, speciální pedagogika, obhajoba bakalářské práce na téma „Logopedické příčiny odkladu školní docházky“DiS. – VOŠ pedagogická a sociální, Praha 6, Evropská 33

 • Obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Státní závěrečná zkouška: konverzace v anglickém jazyce, pedagogika a psychologie, obhajoba absolventské práce na téma „Dvouleté děti v MŠ“SŠ MAJA s.r.o., Mladá Boleslav, Viničná 463

 • Obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Maturitní zkouška: pedagogika, psychologie, didaktika pedagogických činnostíGYMNÁZIUM Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 • Ředitelka MŠ – Mateřská škola Mečeříž (2019 – nyní)
 • Učitelka MŠ – Mateřská škola Mečeříž (2013 – 2019)
 • Marketingová manažerka – RESORT PARADISE a.s. (2003-2011)
 • Marketing manager + Client service manager – DELTA MEDIA s.r.o. (1999 – 2002)

ODBORNÉ KURZY, SEMINÁŘE, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Seminář Zápisy do mateřských škol – správní řízení (2023)
 • Seminář Nastartuj diagnostiku (2023)
 • Kurz první pomoci se zaměřením na děti (2023)
 • Studium pro ředitele a vedoucí pracovníky (100 hodin – 2021-2022)
 • Webinář  na téma rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky u dětí
 • Odborná zkouška – Základy školského managementu a práva
 • Seminář FKSP pro příspěvkové organizace v roce 2021
 • Seminář Environmentální výchova
 • Seminář Využití aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání
 • Seminář Školní zralost a připravenost dítěte do ZŠ
 • Seminář Jak zpracovat dokumentaci v MŠ
 • Kurz  Respektovat a být respektován (32 hodin)
 • Kurz Předškolní vzdělávání – základ pro zdravý a bezpečný život
 • Vzdělávací program  Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
 • Vzdělávací program  Pohybové hrátky spojené s jógou pro děti
 • Kurzy fotografování – portrétová fotografie, jak fotit děti
 • Kurz Základy účetnictví
 • Kurz Sales Manager/mediální konzultant

Dana Vodičková Rejzková, DiS.

VZDĚLÁNÍ

DiS. – VOŠ pedagogická, Svatý Jan pod Skalou

Státní závěrečná zkouška: konverzace v anglickém jazyce, pedagogika a psychologie, teologie, obhajoba absolventské práce

SŠ pedagogická, Praha 
 • Obor vychovatelství

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 • Učitelka MŠ – Mateřská škola Mečeříž (2010 – nyní)
 • Učitelka MŠ – Mateřská škola Žižkov (1997 – 2007)
 • Vychovatelka    ZŠ Prosek (1987 – 1992)

ODBORNÉ KURZY, SEMINÁŘE, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Vzdělávací program – tvorba projektů hodnotové výchovy s užitím přírodnin a symbolů (březen 2022)
 • Vzdělávací program – textilní a přírodní materiály při výchově k hodnotám (březen 2022)
 • Webinář  na téma rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky u dětí (26.4.2021)
 • Rozvoj matematické pregramotnosti v MŠ (23.-24.3.2021)
 • Čtenářská pregramotnost v praxi mateřské škole (17.-18.3.2021)
 • Speciální jednodenní konference o využití aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání (28.8.2019)
 • Krajská konference k environmentální výchově (14.11.2019)
 • Seminář s Václavem Mertinem – Dvouleté děti v MŠ (listopad 2018)
 • Beseda s psychologem V. Mertinem – Děti a hranice (leden 2016)
 • Hudební seminář Od Mikuláše k Vánocům  (22.10.2014)
 • Seminář Netradiční výtvarné techniky pro žáky MŠ a ZŠ  (4. 10. 2014)
 • Česká Orffova škola v praxi (15.-17.11.2013)
 • Hudební seminář Podzimní škola hrou (2.-4.11.2012)
 • Kurz Respektovat a být respektován  (10. – 26.11.2012)
 • Seminář Vytváření pracovních návyků a trénování pozornosti u dětí v MŠ 
 • Konference Inovace výuky (29.3.2012)
 • Hudební seminář Podzimní škola hrou  (12.-14.11.2010)
 • Kurz aktivizačních metod v hudební výchově, Česká Orffova společnost (24.-26.11.2006, 25.-27.11.2005, 23.4.-25.4.2004)
 • certifikát o dosažení uživatelských ICT znalostí a dovedností (30. 11. 2005)
 • Metody v HV – Česká Orffova společnost (21. 11. – 23. 11. 2003)
 • Osobnostní a sociální rozvoj učitele (22.2.1999)

Otakara Poláková

VZDĚLÁNÍ

SŠ pedagogická, Beroun
  • Obor Učitelství pro mateřské školy
Maturitní zkouška: pedagogika, psychologie, hudební výchova s metodikou

GYMNÁZIUM, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 • Učitelka MŠ – Mateřská škola Mečeříž (současnost)
 • Ředitelka MŠ – Mateřská škola Mečeříž 
 • Vedoucí učitelka MŠ – Mateřská škola Mečeříž 
 • Učitelka MŠ – Mateřská škola Mečeříž 
 • Telegrafistka – Pošta Brandýs nad Labem

ODBORNÉ KURZY, SEMINÁŘE, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Kurz první pomoci se zaměřením na děti
 • Kurz  Respektovat a být respektován
 • Seminář Prevence porucha učení a chování u předškolních dětí
 • Kurz Cyklické průpravy pro vedoucí pracovníky 
 • Kurz logopedické prevence
 • Kurz Tvorba ŠVP a jeho hodnocení
 • Vzdělávací seminář Školský zákon a prováděcí vyhlášky v MŠ
 • Vzdělávací program Chyby současné školy 
 • Vzdělávací program Současná MŠ a její řízení

Bc. Klára Jindrová

VZDĚLÁNÍ

Jihočeská univerzita České Budějovice – pedagogická fakulta

 • Obor Učitelství pro MŠ 

– obhajoba závěrečné práce „Nové pedagogicko-psychologické přístupy k výchově dítěte v MŠ“

Univerzita Karlova v Praze – pedagogická fakulta
 •  doplňující pedagogické studium vychovatelství (kvalifikační studium)

 

Střední zemědělská a rodinná škola Benešov

 • Obor pěstitelství

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 • vedoucí učitelka dvoutřídní MŠ
 • vedoucí oddělení nemocenského pojištění
 • Obchodní zástupce pro pronájem reklamních zařízení

ODBORNÉ KURZY, SEMINÁŘE, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Seminář – Děti s OMJ (2017)
 • Seminář logopedická prevence – logopedický asistent (2016-2017)
 • Seminář  – Jak se připravit na ČŠI (2016)
 • Seminář Nautis – Práce s úzkostmi, rituály a dalšími přidruženými poruchami u lidí s autismem (2016)
 • Semináře Chaloupky – Zahrada v přírodním stylu (2016-2017)
 • Projekt polytechnického vzdělávání  – stavitel města (2015)
 • Seminář Ekoškola – 7 kroků (2015)
 • Seminář Management a řízení (2015)
 • Seminář – program digitalizace škol – tablety (2015)
 • Seminář Nordic walking (2015)
 • Seminář – SZÚ – Zdravá MŠ – Pyramidáček (2015)
 • Seminář – Připravenost na školu, metody práce s předškolními dětmi (2014)
 • E-learning – Podpora inkluzivního přístupu v MŠ pro řídící pracovníky (2013)
 • Seminář – Posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů MŠ (2013)
 • Seminář – Proces komunikace a překážky ve vedení dialogu (2011)
 • Seminář – Personální práce na MŠ + ČŠI (2011)
 • Seminář – Komunikace a práce v týmu (2011)
 • Seminář – Prevence syndromu vyhoření (2011)
 • Publikace příspěvku Princeznička na bále do Kafometu  (2011)
 • Seminář – Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí (2007)
 • Seminář – Jak vytvořit, aktualizovat a vylepšit ŠVP pro svoji MŠ (2006)
 • Seminář – Současná mateřská škola a její řízení (2006)
 • Kurz – Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti (2005)
 • Letní škola vzdělávacího programu Začít spolu (2005)