Povinné předškolní vzdělávání – od pěti let

Povinné předškolní vzdělávání

  • Od září 2017 je povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5-ti let. To znamená, že děti, kterým je 5 let do 31.8., musí od 1.9. plnit povinné předškolní vzdělávání.

  • Podle adresy bydliště je pro dítě určena spádová škola. Rodiče můžou dítě přihlásit buď do spádové MŠ, nebo musí spádovou školu informovat, kde  bude dítě povinné předškolní vzdělávání plnit. Zápis do MŠ probíhá od 2. do 16.5. 2019.

  • Povinné předškolní vzdělání je možné plnit formou individuálního vzdělávání. V tomto případě zákonný zástupce dítěte písemně oznámí mateřské škole, že chce své dítě vzdělávat individuálně, a to nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, tedy v období do konce měsíce května.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ