Rubrika: Aktuality

Projektový den – první pomoc

PROJEKTOVÝ DEN V MŠ

V úterý 26. 11. 2019 proběhl v Mateřské škole Mečeříž projektový den věnovaný první pomoci.

Na jeho přípravě se podílely učitelky MŠ spolu s profesionální záchranářkou Bc. Klárou Střelečkovou, DiS. Ta v úvodu dětem představila své zaměstnání a poskytla základní informace o zásadách první pomoci.

Děti si vyzkoušely masáž srdce dospělého člověka i malého dítěte na umělých figurínách, naučily se, co dělat, když někdo potřebuje první pomoc, seznámily se s různými pomůckami lékařů, záchranářů nebo trénovaly ošetření různých zranění pomocí obvazové techniky.

Projektový den byl doplněn řadou praktických ukázek z běžného života, na nichž si děti mohly vyzkoušet řešit různé situace – např. formou dramatizace, vypracování pracovních listů, prohlížení obrázků, diskuzí, apod.

Mateřská škola by chtěla poděkovat Kláře Střelečkové za sponzorské pokrytí této, pro všechny velmi užitečné akce.

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

 

 

Školní rok 2019/2020 – prázdniny

PRÁZDNINY

Školní rok 2019-2020

 

Podzimní prázdniny            29., 30.10.2019                  MŠ v provozu

Vánoční prázdniny              23.12. 2019 – 3.1.2020     MŠ uzavřena

Jarní prázdniny                    3.2. – 9.2.2020                  MŠ v provozu

Velikonoční prázdniny       9.4. 2020                             MŠ v provozu

Letní prázdniny                    1.7. – 31.8.2020                 MŠ Mečeříž + Dolní Slivno

(nahlášení 2 měsíce předem do dotazníku)

 

Povinné předškolní vzdělávání – od pěti let

Povinné předškolní vzdělávání

  • Od září 2017 je povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5-ti let. To znamená, že děti, kterým je 5 let do 31.8., musí od 1.9. plnit povinné předškolní vzdělávání.

  • Podle adresy bydliště je pro dítě určena spádová škola. Rodiče můžou dítě přihlásit buď do spádové MŠ, nebo musí spádovou školu informovat, kde  bude dítě povinné předškolní vzdělávání plnit. Zápis do MŠ probíhá od 2. do 16.5. 2019.

  • Povinné předškolní vzdělání je možné plnit formou individuálního vzdělávání. V tomto případě zákonný zástupce dítěte písemně oznámí mateřské škole, že chce své dítě vzdělávat individuálně, a to nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, tedy v období do konce měsíce května.

OZNÁMENÍ POVĚŘENCE

Oznámení pověřence

Správce nebo zpracovatel:

Mateřská škola Mečeříž

Sídlo: Mečeříž 185, 294 77 Mečeříž

IČ: 75056551

 

Pověřenec:

Mladoboleslavský venkov z.ú.

Sídlo: Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno

IČ: 01172361

 

Kontaktní údaje na pověřence:

gdpr@mladoboleslavskyvenkov.cz

tel: 315558699

tel: 776166833

tel: 736401485