VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – školní rok 2024/2025

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

– školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Mečeříž, jako správní orgán, rozhodla v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

uchazeč – registrační číslovýsledek řízení
01/2024přijat/a
02/2024přijat/a
03/2024přijat/a
04/2024přijat/a
05/2024přijat/a
06/2024přijat/a
07/2024přijat/a
08/2024přijat/a
09/2024přijat/a
10/2024přijat/a
11/2024přijat/a
12/2024přijat/a
13/2024přijat/a
14/2024přijat/a
15/2024přijat/a

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ