VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2022/2023

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

– školní rok 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy Mečeříž, jako správní orgán, rozhodla v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

uchazeč – registrační číslovýsledek řízení
11/2022přijat/a
 19/2022přijat/a
 14/2022přijat/a
 12/2022přijat/a
  4/2022přijat/a
 18/2022přijat/a
 17/2022přijat/a
  2/2022přijat/a
  8/2022přijat/a
  7/2022přijat/a
  5/2022přijat/a
 20/2022přijat/a
  9/2022přijat/a
21/2022přijat/a k IV
22/2022přijat/a k IV
 16/2022nepřijat/a
  6/2022nepřijat/a
 10/2022nepřijat/a
 13/2022nepřijat/a
 3/2022nepřijat/a
15/2022nepřijat/a


Datum vyvěšení: 20. 5. 2022
Datum sejmutí: 20. 6. 2022
Nabytí právní moci: 4. 6. 2022

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ