PROVOZ MŠ

Provoz školy: 6.30 – 17.00 hod.

Děti jsou rozděleny do dvou smíšených tříd. 

Děti přichází do tříd nejpozději do 8.00 hod., pak se MŠ uzamyká. Je možná individuální dohoda o výjimečně pozdějším příchodu (návštěva lékaře apod.).

Domů se děti rozchází před obědem v 11:30, v poledne od 12.00 do 12.30 hod., odpoledne od 14.30 kdykoliv, nejpozději však do 16.45 hod.

Žádáme rodiče o dochvilnost, děkujeme.

Orientační časy v režimu dne:

06:30 hodin

 • volné hry ve třídě podle výběru a zájmu dětí

 • činnosti zaměřené na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků dětí

 • ranní pohybová chvilka

08:45 hodin

 • osobní hygiena

 • dopolední svačina

 • řízené činnosti dle ŠVP

 • pobyt venku – podle ročního období a počasí ( hry a cvičení na školní zahradě, vycházky)

11:30 hodin

 • osobní hygiena

 • oběd

 • odchod dětí pobývajících v MŠ jen dopoledne

12:30 – 14:00 hodin

 • hygiena, příprava na odpočinek

 • poslech, četba pohádky, odpočinek

14:00 hodin

 • vstávání, hygiena, tělovýchovná chvilka

14:30 hodin

 • odpolední svačinka

14:45 – 17:00 hodin

 • odpolední zájmové činnosti ve třídě nebo na zahradě

Další informace o provozu školy naleznete ve  školním řádu MŠ.

 

ladybug2x