Blog

Projektový den – první pomoc

PROJEKTOVÝ DEN V MŠ

V úterý 26. 11. 2019 proběhl v Mateřské škole Mečeříž projektový den věnovaný první pomoci.

Na jeho přípravě se podílely učitelky MŠ spolu s profesionální záchranářkou Bc. Klárou Střelečkovou, DiS. Ta v úvodu dětem představila své zaměstnání a poskytla základní informace o zásadách první pomoci.

Děti si vyzkoušely masáž srdce dospělého člověka i malého dítěte na umělých figurínách, naučily se, co dělat, když někdo potřebuje první pomoc, seznámily se s různými pomůckami lékařů, záchranářů nebo trénovaly ošetření různých zranění pomocí obvazové techniky.

Projektový den byl doplněn řadou praktických ukázek z běžného života, na nichž si děti mohly vyzkoušet řešit různé situace – např. formou dramatizace, vypracování pracovních listů, prohlížení obrázků, diskuzí, apod.

Mateřská škola by chtěla poděkovat Kláře Střelečkové za sponzorské pokrytí této, pro všechny velmi užitečné akce.

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.