Projekt ŠABLONY II

Mateřská škola Mečeříž, příspěvková organizace se zapojila do projektu Šablony II., který je spolufinancován Evropskou unií.

Poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem projektu:

  • personální podpora mateřské školy – využití služeb sociálního pedagoga
  • zapojení odborníků z praxe do vzdělávání v MŠ
  • nové metody ve výuce prostřednictvím výměny zkušeností z jiných škol
  • rozvoj spolupráce s rodiči a veřejností formou projektových dní nebo realizací komunitně osvětových setkávání